groepsvaartenDe Vlietlanden behoort tot de oudste en mooiste natuurgebieden van Natuurmonumenten in Zuid Holland. De bodem is zelfs zo bijzonder dat er een bodemsoort, het zogenaamde Vlietveen, naar genoemd is. Natuurgebied de Vlietlanden is een van de weinige laagveengebieden in Nederland die niet zijn ingepolderd. Het veen is daardoor niet ingeklonken en het gebied ligt hoger dan de omringende drooggemalen polders.

Het laagveengebied bestaat uit open water, moerasbos, riet- en hooilanden met zeldzame planten als moeraskartelblad, veenpluis en brede orchis. Er broeden jaarlijks zo’n tachtig blauwe reiger paartjes. Andere vogels in het gebied zijn nijlgans, kuifeend, kievit, grutto en roofvogels als bruine kiekendief en buizerd. Ook de Noordse woelmuis heeft er zijn woonplaats.

Op donderdag brengt de boot u over de Vlaardingsevaart en de Boonervliet naar de Foppenplas en via de Trekvliet gaat u weer terug naar Schipluiden.

TIJDSCHEMA

Roboot verzorgt op de volgende tijden haar rondvaarten door de regio:

Westland/De Zweth Vanaf 15 mei tot en met 11 September
Elke Dinsdag 14.00 uur
Vlietlanden/Foppenplas Vanaf 17 mei tot en met 13 September
Elke Donderdag 14.00 uur

Voor de rondvaarten kunt u gewoon op de vermelde tijden inschepen aan de kade bij het Total Tankstation in Schipluiden.(Routebeschrijving) De rondvaart neemt ongeveer 1.5 uur in beslag.

Wilt u verzekert zijn van een plaatsje, reserveer dan even middels ons contactformulier.

De kosten bedragen voor een volwassene 8.- euro  en voor kinderen tot twaalf jaar 4,-  euro.

Van 14 Juli tot en met 15 augustus zijn er geen reguliere vaarten in verband met de vakantie.